Category Archives: Tarbiyah

Mengenal Rasul

31 Desember 2012

Pendahuluan Mengenal rasul adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat mengamalkan Islam secara sempurna. Tanpa rasul maka kita tidak dapat melaksanakan Islam dengan baik. Kehadiran rasul memberikan panduan dan bimbingan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Islam. Dengan demikian, mengenal rasul merupakan keperluan bagi seorang muslim sebagai metode atau cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mengenal … Continue reading »

Ilmu Allah

24 Desember 2012

Allah SWT telah menciptakan alam ini dengan sistem yang menyeluruh. Satu sama lain saling berkaitan dan masing-masingnya mempunyai manfaat yang berbeda. Allah yang menciptakan alam ini, sehingga Maha Mengetahui segalanya dari yang paling kecil hingga sebesar-besarnya. Karena itu Allah menjadi sumber ilmu pengetahuan.  Allah sebagai Al Aliim terhadap semua jenis ilmu, tidak hanya tentang agama … Continue reading »

Berbuat Baik

17 Desember 2012

Kesertaan Allah pada diri manusia hanya dapat dirasakan oleh mereka yang beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah sangat sulit bagi diri manusia untuk merasakan adanya keterlibatan Allah dalam segala urusan kehidupannya. Ia pun tidak merasa adanya bantuan dan lindungan Allah. Orang yang beriman dalam kehidupan sehari-harinya merasakan sekali keikutsertaan Allah di segala aktifitas, apakah … Continue reading »

Kesertaan Allah

10 Desember 2012

Kesertaan Allah pada diri manusia hanya dapat dirasakan oleh mereka yang beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah sangat sulit bagi diri manusia untuk merasakan adanya keterlibatan Allah dalam segala urusan kehidupannya. Ia pun tidak merasa adanya bantuan dan lindungan Allah. Orang yang beriman dalam kehidupan sehari-harinya merasakan sekali keikutsertaan Allah di segala aktifitas, apakah … Continue reading »

Kelaziman Cinta

3 Desember 2012

Kelaziman cinta menggambarkan siapa dan apa saja yang patut dicintai dan yang patut dibenci. Cinta kepada Allah berarti juga mencintai siapa-siapa yang dicintai Kekasih (Allah) dan mencintai apa saja yang dicintai kekasih (Allah). Mencintai siapa dan apa yang dicintai Allah ini akan menghasilkan walaa, (loyalitas) kepada Allah. Sebaliknya apabila membenci siapa saja yang dibenci Kekasih … Continue reading »

Tingkatan Cinta

26 November 2012

Iman kepada Allah SWT berdasarkan kepada sejauh mana pengenalan kepadaNya. Di antara konsekuensi kenal Allah adalah munculnya rasa cinta kepada Allah. Dengan cinta maka dapat membuat amal saleh menjadi lebih khusyuk dan mantap. Dalam Al Quran begitu banyak ayat yang meminta kita untuk mencintai Allah dan rasulNya ( Q. 9: 24; 2: 165; 8:2). Dalam … Continue reading »

Mencintai Allah

19 November 2012

Kecintaan kepada Allah sebagai dasar untuk menjadikan amal yang saleh dan ibadah yang shahih. Amal tanpa didasari cinta akan merusak amal yang dikerjakannya, tetapi sebaliknya apabila amal berdasarkan cinta akan menghasilkan amal saleh yang akan dihayati dengan mendalam. Ibadah kepada Allah perlu didasari kecintaan. Cinta kepada Allah maka akan rela dan ikhlas melaksanakan semua perintahNya. … Continue reading »

Makna Kalimat Laa Ilaaha Illaa Allaah

12 November 2012

Dalam kalimat syahadat terdapat beberapa bagian yang sering menjadi pembahasan. Antara lain kalimat “Laa” yang berarti menafikan secara langsung konsep dan ciri-ciri ketuhanan yang ada di atas alam kecuali konsep Allah SWT dengan segala kesempurnaannya. Penafian (penolakan) tersebut untuk membersihkan akidah dari syubhat ketuhanan. Tujuannya ialah menegaskan bahwa segala arti dan hakikat ketuhanan itu hanyalah … Continue reading »

Hidup di Bawah Naungan Tauhid

5 November 2012

Kehidupan di bawah naungan tauhid merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Agar generasi ini dapat merasakan hidup di bawah naungan tauhid sebagaimana era kepemimpinan Rasulullah maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandaskan tauhid yang benar sesuai dengan manhaj salafusshalih. Allah sebagai zat yang tidak ada sesuatupun serupa dengan … Continue reading »

Bahaya Mempersekutukan Allah

29 Oktober 2012

Pengenalan kepada bentuk-bentuk thaghut akan dapat menghindarkan diri dari bahayanya. Sebab fenomena syirik berkait erat satu dengan yang lain. Jahil (tidak faham) terhadap thaghut membuka peluang semua orang untuk menjadi musyrik. Orang yang faham saja, masih berpeluang besar menjadi musyrik, apa lagi jahil. Fenomena ini perlu disadari karena hakikat syirik ini amat besar bahayanya bagi … Continue reading »

Pemurnian Ibadah

22 Oktober 2012

Pemurnian ibadah hanya kepada Allah saja, hanya dapat dilakukan apabila telah memahami Allah sebagai Pencipta, Pemberi Rezeki, dan Penguasa alam. Sikap yang muncul dari pemahaman ini adalah menjadikan Allah sebagai Penolong, Pembuat Hukum dan Pemberi Perintah. Dengan pemahaman dan sikap demikian akan mudah bagi kita untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat yang kita sembah dan … Continue reading »

Meng-Esa-kan Allah

15 Oktober 2012

Mentauhidkan Allah SWT adalah inti akidah Islam. Di dalam konsep tauhid ini kita mengesakan Allah dari segi Rububiyah, Mulkiyah dan juga Uluhiyah. Dari segi Rububiyahnya, kita mengesakan Allah sebagai Pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Allah-lah yang memberi rezeki dan Allah-lah Raja yang menguasai seluruh alam ini.  … Continue reading »

Bukti Keberadaan Allah

8 Oktober 2012

Keberadaan Allah SWT sangat jelas hujjahnya. Sehingga ada pendapat ekstrim bahwa keberadaan Allah tidak perlu dalil lantaran terlalu jelas. Namun, tidak ada salahnya jika kita membuktikan keberadaan Allah dengan berbagai aspek. Antara lain aspek fitrah, aspek panca indera, aspek logika, aspek dalil aql/naql dan juga dari aspek sejarah. Pembuktian dari berbagai aspek ini tidak bermaksud … Continue reading »

Penghalang dalam Mengenal Allah

1 Oktober 2012

Walaupun ayat-ayat Allah (qauliah dan kauniah) terbuka bagi siapa saja yang ingin membaca dan menelitinya. Namun terdapat berbagai rintangan. Ada yang didukung oleh Iblis yang menggoda anak cucu Adam agar terus berada di dalam kesesatan dan jauh dari petunjuk Allah SWT dan ada yang berasal dari hawa nafsu.  Iblis telah berjanji akan menggoda anak cucu … Continue reading »

Berbagai Cara Menuju Makrifatullah

29 September 2012

Apabila kita ingin mencapai tujuan, kita harus tahu apa dan bagaimana jalan yang sesuai dengan tujuan itu. Tidak semua cara atau jalan bisa digunakan untuk mengenal Allah. Jalan yang salah akan membawa kepada pengenalan yang salah. Berbagai cara banyak dilakukan oleh manusia untuk mengenal Allah namun sebagian dari mereka tidak dapat mencapai tujuannya tersebut. Hanya … Continue reading »

Berita lama«